Hårlemanska släktföreningen

Släktens härstamning

Ättens första kända stamfader är Kristian Horleman som överflyttade från Holland och 1666 blev trädgårdsmästare vid de kungliga trädgårdarna i Stockholm. Hans äldre son som var intendenten över alla kungliga trädgårdar i Sverige, Johan Hårleman, adlades 1698 med namnet Hårleman och introducerades år 1700 under ätt nr 1371 men hans ätt utgick år 1773. Hans ene son överintendenten Carl Hårleman upphöjdes 1747 i friherrligt stånd men slöt själv sin friherrliga ätt. Kristian Horlemans yngre sonson adlades 1751 med namnet Hårleman. Från honom härstammar den adliga ätten nr 1927. (Wrangel och Bergström - Svenska Adelns Ättartavlor)